Trợ giúp pháp lý và thu thập chứng cứ cho ngư dân do cá chết

* Danh sách các luật sư tham gia Thư ngỏ về thảm họa ô nhiễm, hủy hoại thủy hải sản và sẵn sàng trợ giúp pháp lý cho các ngư dân bị ảnh hưởng Các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư tham gia Liên danh Phục vụ Công lý vừa có thư …

Continue reading Trợ giúp pháp lý và thu thập chứng cứ cho ngư dân do cá chết