Đột phá nào để giảm kẹt xe, ngập nước ở TP.HCM?

Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường là những vấn nạn tồn tại từ lâu ở TP.HCM. Từ nhiều năm nay thành phố đã đề ra chương trình “đột phá” để giải quyết vấn đề này. Từ 2011 đã có “sáu chương trình đột phá”. Và đầu 2016 lại có “bảy chương trình đột …

Continue reading Đột phá nào để giảm kẹt xe, ngập nước ở TP.HCM?